Toezicht en vergunningverlening en coaching

in het kader van:

-  Wet milieubeheer

-  WABO

-  Natuurbeschermingswet


Advies en ondersteuning omtrent aspecten als:

- (Externe)veiligheid

- Vergunningaanvragen (Wm, Nbwet, Wabo enz)

- PGSxx, ATEX, PED, Bevi, Brzo


Opstellen of actualisatie van:

- Zorgsystemen (ISO 9001, 14001, OHSAS18001 etc)

- Handboeken

- EVD’s (explosieveiligheidsdocumenten)

- RI&E’s


Projectmanagement


CE-markeringstrajecten


Overige aanverwante (veiligheid) projecten


 

RESPEC, EEN FLEXIBEL EN DYNAMISCH BEDRIJF MET RUIM 20 JAAR ERVARING OP

HET GEBIED VAN MILIEU-, VEILIGHEID-, NATUUR-  EN OMGEVING- CONSULTANCY.

Respec verleent haar diensten met visie en een missie. Naast de ambitie om de te leveren kwaliteit van dienstverlening continu te vergroten en te borgen in haar werkwijze (al dan niet door een gecertificeerd zorgsysteem), heeft zij de mens achter de opdracht op het oog. Door deze te Zien, te Begrijpen en te Verbinden, stelt zij duurzame relaties tot haar hoogste doel.

Onder de slogan: ‘Respec: Bewerkt, Behoudt en Beschermt’, geeft zij met haar expertise op het gebied van natuur, milieu en veiligheid uitdrukking aan haar missie om de mens in/en zijn omgeving te behouden en  te beschermen als ook de omstandigheden ten gunste van de mens in/en zijn omgeving te bewerken.


Maatschappelijke  relevantie is hierbij kenmerkend voor de wijze van ondernemen van Respec.
Het mag dan ook als vanzelfsprekend worden geacht dat Respec het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO; bekent als ISO 26000) respecteert en daarom drager is van het kwaliteitsmerk "The White Label".
Dit kwaliteitsmerk  staat  voor  ondernemen met respect voor people, planet en profit. Hiertoe is de onderneming doorgelicht en wordt zij blijvend getoetst.

Met haar omvangrijke expertise, bestaande  uit een ruime ervaring gekoppeld aan een gedegen vakkennis op HBO-niveau, kan Respec u van dienst zijn met de volgende, niet limitatieve opgesomde, producten: